Rodzaje zatrudnienia

Sytuacja gospodarcza w kraju coraz częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych wyjść redukujących koszta pracy i uelastyczniających zatrudnianie pracobiorców. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Acz z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie tychże umów może wydawać się dużo korzystniejsze w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, należy jednak pamiętać, iż nie w każdym przypadku jest ono dopuszczalne.

pracownik
Opracował: Twinfieldinternational
Zainspirowane przez: http://www.flickr.com
Umowa o pracę .https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-o-prace-z-omowieniempracobiorców, jest stosunek pracy. Łączy się on z systemem gwarancji oraz przywilejów pracowniczych, tj.: zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, zapłaty oraz zasiłku chorobowego, szczególna ochrona poniektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz rozwiązywania stosunku pracy w szczególnych wypadkach, obowiązek zastosowania wskazanych procedur przy wypowiadaniu umów. Właśnie dzięki tym przywilejom stosunek pracy jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracowników a także równocześnie powodem wysokich wydatków dla pracodawców. Na prośbę zatrudnionego pracodawca jest zobowiązany wystawić mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - .

Może zainteresują ciebie także

Zobowiązania pracodawcy w stosunku do pracobiorcy

wykład
Opracował: hackNY.org
Zainspirowane przez: http://www.flickr.com
Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego możemy w zasadzie podzielić na ogólne oraz szczegółowe. Wszystkie wynikają z regulacji prawa pracy albo ustaw szczegółowych.


Obok umów o pracę w najwyższym stopniu https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-i-zarobkach-wzor-z-omowieniem stosowanie umów cywilnoprawnych. Owa odmiana zatrudnienia cieszy się dużą wziętością u pracodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza przywilejów jak w wypadku zatrudnienia pracowniczego. Układy cywilnoprawne dają dużo większą niezależność w kształtowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie dyktując przy tym minimalnych gwarancji, jakie istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tu wymóg minimalnego uposażenia za pracę. Świadczenia finansowe realizowane w ramach tej umowy mogą być wyznaczane poniżej tejże granicy.

Umowa biznesowa
Opracował: Startup Registry
Zainspirowane przez: http://www.flickr.com
Dzięki temu pracodawcy mają możliwość uzależnienia ogółów świadczeń od rezultatów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, zaś wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu świadczenia pracy, lecz z tytułu pozyskania zamierzonego rezultatu. Szczególny rodzaj umowy o pracę scalający w sobie niektóre cechy umowy o dzieło ze standardową umową o pracę to tak zwany kontrakt menedżerski (kontrakt menedżerski). Wykorzystuje się go w wypadku zawierania umów z menegerami wyższego szczebla.
kontrakt menedżerski
19/10/24, 15:16:06
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.